Τα στοιχεία που μας αποστέλλονται, τηρούνται για λόγους αρχείου, δεν υφίστανται καμία επεξεργασία, δεν διατίθενται ή προωθούνται σε τρίτους. Η τήρηση τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 και του Ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/679 (GDPR) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την εγγραφή σας αποδέχεστε την πολιτική περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Έχω ήδη λογαριασμό